Правила и условия

Добре дошли в eBuy7.com, безплатен и платен уебсайт за услуги, притежаван и управляван от 7datasources Technology Co., Ltd. Следният документ обяснява условията, приложими за използването на eBuy7.com, включително, но не само достъп до eBuy7 .com за каквато и да е цел, използвайки информацията, услугите и продуктите, предоставени от eBuy7.com, насърчавайки бизнеса между потребителите на eBuy7.com у нас и в чужбина (наричан още "Услуга"). Използването на eBuy7.com е предмет на тези правила и условия (наричани още "Споразумение"), включително всякакви други правни бележки и разпоредби, приложими към Услугата, между вас и 7datasources.


1. приемане1.1 Чрез използването на eBuy7.com Вие се съгласявате с настоящите условия и се съгласявате, че ще сте обвързани с условията, съдържащи се в това Споразумение.
1.2 Освен това, настоящото споразумение може да бъде променяно или актуализирано от 7datasources от време на време без предизвестие до вас. Променените условия ще станат валидни при публикуването им на eBuy7.com. Непрекъснатото Ви използване на нашата услуга означава приемане на промененото споразумение.
1.3 Освен ако изрично не е посочено друго, всяко по-нататъшно надграждане, модификация, добавяне или промяна на Услугата, или всяка нова функция, която увеличава или подобрява нашата услуга, е предмет на настоящото споразумение. Можете да спрете да използвате Услугата по всяко време.
1.4 Настоящото споразумение не може да бъде модифицирано по друг начин, освен в писмена форма, подписано от оторизиран служител на 7datasources.2. Потребители2.1 eBuy7.com предоставя услуги на физически лица и фирми, които могат да сключват правно обвързващи договори съгласно приложимото право. Ако не отговаряте на изискванията, моля, не използвайте Услугата.
2.2 7datasources е длъжен да ви посъветва, че всеки потребител по време на достъп до eBuy7.com трябва да се държи в съответствие с приложимите закони. 7datasources не носи отговорност за възможните последици, причинени от поведението ви по време на използването на eBuy7.com.
2.3 eBuy7.com може по свое усмотрение да откаже Услугата на никого по всяко време, без да ви уведомява предварително. Услугата не е достъпна за временно или неограничено спрян член на eBuy7.com.3. Задължения за регистрация3.1 С присъединяването или членството си в eBuy7.com Вие се съгласявате: (а) да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си (като идентификация, данни за контакт и т.н.) във формуляра за кандидатстване "JOIN FREE" (такава информация е "Съдържание за регистрация"), или като част от продължителното Ви използване на Услугата и (б) поддържа и своевременно актуализира Регистрационното съдържание, за да я запази вярна, точна, актуална и пълна.
3.2 Ако представлявате търговско дружество, регистрирано на eBuy7.com, вие обещавате, че имате правомощия да обвържете предприятието с този договор.
3.3 Ако предоставите информация, която е невярна, неточна, ненавременна или непълна, или 7datasources има основателни причини да подозира, че такава информация е невярна, неточна, ненавременна или непълна, 7datasources си запазва правото по свое собствено усмотрение да прекрати или прекрати Услугата без предизвестие до вас.
3.4 По време на процеса на регистрация ще създадете идентификатор на член и парола. Като станете регистриран член на eBuy7.com (наричан още "член"), можете да получите достъп до собствената си сметка чрез идентификационния си номер и паролата.4. Условия за ползване4.1 Единствено вие сте отговорни за запазването на поверителността на Вашата ID и Парола на членовете си и сте изцяло отговорни за всички дейности, които се извършват под Вашия Членски Идент. Вие се съгласявате (а) незабавно да уведомите 7datasources за всяко неразрешено използване на вашия членски номер или парола или всяко друго нарушение на неговата сигурност, и (б) гарантира, че правилно излизате от уебсайта в края на всяка сесия. 7datasources не може и няма да носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от неспазването на настоящото споразумение. 7datasources няма задължението за щети, причинени от непреодолима сила, като атаки, прекъсвания или неизправност.
4.2 Вие се съгласявате да използвате Услугата само за цели, които са разрешени от (а) Споразумението и (б) всички приложими закони, разпоредби или насоки в съответните юрисдикции.
4.3 Вие се съгласявате да нямате достъп (или да се опитвате да получите достъп) на която и да е от Услугата по какъвто и да е начин, освен чрез интерфейса, предоставен от eBuy7.com.
4.4 Вие се съгласявате, че сте единствено отговорни за (и че 7datasources не носи отговорност пред вас или за трета страна) за всяко нарушение на задълженията ви по Договора и за последствията (включително всяка загуба или щета, която 7datasources може да пострада) от такова нарушение.
4.5 eBuy7.com ще изпраща или връчва всяко известие или документ на вашия имейл адрес (и вие се съгласявате, че когато промените оригиналния имейл адрес, подаден по време на процеса на регистрация и е приет от eBuy7.com, новият имейл адрес ще има предимство) , Ако известието или документът пристигнат във вашата система за електронна поща (или обстоятелствата оправдават предположението, че услугата е направена), услугата ще се счита за завършена.
4.6 eBuy7.com има право да изпраща всички видове бизнес информация, свързана с услугите на eBuy7, чрез предоставения от вас контакт (включително електронна поща, съобщения за мобилни телефони и др.). Трябва да ни изпратите писмено уведомление, ако откажете да продължите да получавате бизнес информацията.5. Събиране на информация5.1 Само регистрирани членове могат да предоставят, публикуват, изпращат, публикуват или изпращат (наричани още "предоставят") информация (като файлове, снимки, видеоклипове или други изображения за лице и / или обект, продукти, услуги, оферти и др.) ) на eBuy7.com. 7datasources си запазва правото (но няма задължение) да филтрира, променя, избира и / или изтрива всяка или цялата информация, която смята за неподходяща. Всеки член е единствено и юридически отговорен за (и че 7datasources не носи отговорност пред вас или за трета страна) за точността, пълнотата, целостта, навременността, коректността и ненарушението на информацията, която създавате, показвате, предавате или предоставяте докато използвате Услугата и за последиците от действията си (включително всяка загуба или щета, която 7datasources може да пострада), като направите това.
5.2 Всеки член признава и гарантира, че информацията, предоставена на eBuy7.com, няма да бъде (а) неприлична, съдържаща, извежда всяка порнография, свързан със секса мърчандайзинг, друго съдържание, в противен случай популяризира явни сексуални материали или е вреден за хората, ) да бъдат клеветнически, клеветнически, незаконно заплашващи или незаконно тормозят; (в) да насърчават дискриминация, основана на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст; (г) да нарушават или по друг начин да насърчават нарушението; авторски права, патенти, търговски марки, търговски тайни или други права на собственост, права на публичност или неприкосновеност на личния живот, или всякакви други права на трети лица, и (д) да бъдат ограничени или забранени от закона.
5.3 Въпреки, че 7datasources полага големи усилия да потвърди предоставената информация, 7datasources не гарантира и не е юридически отговорна за точността, целостта, качеството и ненарушаването на такава информация.
5.4 7datasources събира информация за лица / компании, продукти и оферти и изгражда своя собствена база данни. 7datasources притежава авторски права върху цялата свързана информация и уеб дизайн. Всяко неразрешено копиране или търговско използване на съдържание, получено от eBuy7.com, е строго забранено и 7datasources си запазва правото да предприеме правни действия в случай на такава дейност.6. връзкаeBuy7.com може да съдържа връзки към други уебсайтове, но 7datasources няма контрол върху такива сайтове и ресурси, осигурени от тези уебсайтове. Моля, внимавайте за условията и условията на такива сайтове и / или поверителността, преди да използвате такива сайтове. 7datasources не одобрява и не носи отговорност за валидността на съдържанието, рекламата, услугата, продуктите или информацията от споменатите свързващи уебсайтове. Вие приемате, че 7datasources не носи отговорност или пряко или косвено носи отговорност за каквато и да е повреда или загуба, причинена от съдържание, реклама, услуга, продукт или информация от свързващите уебсайтове.


7. Зареждане7.1 Достъпът до и използването на eBuy7.com, както и регистрацията като свободен член са безплатни. 7datasources си запазва правото да променя клаузата за таксуване без предизвестие и незабавно ще публикува променената клауза на eBuy7.com.
7.2 7datasources предоставя определени услуги на потребители, които са преминали през специфичен процес на регистрация и / или процес на проверка и са се съгласили да плащат за такива услуги ("Премиум услуги", като рекламни, търговски или членски услуги). Използването на определени услуги или функции на eBuy7.com, които са част от Premium Service, се регулират от допълнителни условия и условия в отделни споразумения в допълнение към настоящите Общи условия.
7.3 Моля, обърнете внимание, че ние не носим отговорност за всички хардуерни, софтуерни, сервизни и други разходи, които понасят при достъп до нашия уебсайт и базирани на интернет данни на нашите сървъри. 7datasources си запазва правото да променя или преустановява, временно или за постоянно, някои или всички услуги и / или функции по всяко време без предупреждение.8. Решаване на спорове8.1 В случай, че някой потребител има оплакване, несъгласие или спор с някоя от страните по дадена транзакция или други потребители, такъв потребител признава и се съгласява, че 7datasources има право (но не и задължение) да приеме и разгледа жалбата, разногласията или оспори вашето разрешение. Трябва да предоставите материали, които биха могли да се използват като възпиращо средство срещу жалбата, разногласията или спора в определено време, когато получите известието, изпратено по имейл или по друг начин от eBuy7.com, в противен случай 7datasources ще се справят с жалбата, разногласията, или да оспорва по свое усмотрение самостоятелното си решение, когато решението ще бъде неблагоприятно за вас. 7datasources може да наложи ограниченията, да спре или да прекрати използването на Услугата или да откаже достъп до eBuy7.com, ако има нарушение на елементите на това Споразумение и други условия, правила и политики за ползване на която и да е Услуга.
8.2 Вие признавате и обещавате, че (а) способността за вземане на решение и / или справяне с жалба, раздори или спорове са ограничени, (б) няма да бъде направена никаква гаранция, че резултатите ще отговарят на вашите изисквания, очакване или надежда в) и в никакъв случай 7datasources не носи отговорност за решението или резултатите. 7datasources има право да решава дали да участва в обработването на жалбата, разногласията или спора.
8.3 Вие се съгласявате незабавно да уведомите 7datasources за всяко нарушение или нарушение на вашите законни права чрез използване на услугата и да предоставите необходимите доказателства. Вие носите отговорност за автентичността и легитимността на вашето дело.
8.4 Ако членът е в нарушение на елементи от настоящото Споразумение или други условия, правила и политики за ползване на която и да е Услуга, в съответствие с юридически ефективните решения или заповеди на съдебната проверка на хората или подозрението на 7datasources по собствено усмотрение, 7datasources си запазва правото да публикува документите за такова нарушение на уебсайта и да прави други подходящи процедури, включително, но не само, прекратяване на Услугата, забрана за използване на eBuy7.com за постоянно.9. Прекратяване на договора9.1 7datasources си запазва правото временно или окончателно да прекрати използването на Услугата или да откаже достъп до eBuy7.com поради някоя от следните причини:
(a) Използвайте eBuy7.com за измамни или незаконни действия, или нарушавате всички приложими закони, разпоредби или насоки, или сте ангажирани с дейности, които могат да повредят правата на 7datasources или други.
(б) Използвайте eBuy7.com, за да изпращате или предоставяте невярна информация във връзка с Вашия членски акаунт или спам съобщения или многократно да публикувате същата информация за продукта.
в) да публикува всякакви материали на членовете, които не са свързани с международна търговия или бизнес сътрудничество.
(г) да се представяте или незаконно да използвате името на друго лице или компании, за да публикувате информация или да извършвате дейност в каквато и да е форма.
(д) Да поемат всякакви схеми за подкопаване на целостта на компютъра или мрежите, използвани от eBuy7.com и / или други потребители и да се опита да получи неоторизиран достъп, използване, промяна или контрол на такива компютърни системи или мрежи.
(е) Публикуване или прехвърляне на документи или материали, които съдържат компютърни вируси или други деструктивни устройства и кодове, които имат ефект на увреждане, намеса, залавяне или експроприиране на софтуер или хардуерна система, данни или лична информация.
(g) Получавате по някакъв начин потребителското име и / или паролата на члена на eBuy7.com.
(з) Прехвърляне на услугата на eBuy7.com (включително, но не само, потребителското име и паролата на члена) или съответната бизнес информация, получена от eBuy7.com във всякаква форма.

9.2 7datasources си запазва правото да прекрати Вашата Услуга, да откаже използването на Услугата или да откаже достъп до eBuy7.com по всяко време и по каквато и да е причина, по свое усмотрение, с или без предизвестие. Когато използването на Услугата се таксува, ние имаме право да го правим на базата на обосновано подозрение и уведомяване по електронна поща и да не носим отговорност за последствията (включително всяка загуба или повреда) на действията чрез това.
9.3 Вие няма да можете (а) да използвате уебсайта или Услугата, (б) да публикувате, давате, изпращате или публикувате информация на уебсайта, (в) да позволявате на другите да публикуват, предоставят, изпращат или публикуват информация на уебсайта на от ваше име. Вашата информация за регистрация или друга предоставена от вас информация ще бъде изтрита или отхвърлена. Ние си запазваме правото да изпълняваме вашите правни задължения за нарушение на закона или споразумението.10. Отказ от отговорност10.1 eBuy7.com не носи отговорност за прекъсване на услугата пряко или непряко в резултат на богоугодни действия, неизправност в хардуера, проблеми, свързани със софтуера, телекомуникации, електрически повреди, стачки, трудови спорове, бунтове, войни, правителствени действия, човешки грешки или други пречки. Услугите, достъпни за вас на eBuy7.com, могат да съдържат грешки и нашата услуга подлежи на периоди на прекъсване. Докато 7datasources прави всичко по силите си да поддържа услугите, налични на eBuy7.com, 7datasources не може да бъде държан отговорен за грешки, дефекти, загубени печалби или други последващи щети, произтичащи от използването на този уебсайт.
10.2 7datasources предоставя услугите на eBuy7.com "както е", без никакви гаранции. Всички изрични гаранции и всички подразбиращи се гаранции, включително гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, както и не-нарушение на правата на собственост се отхвърлят с пълна степен, разрешена от закона.
10.3 В никакъв случай 7datasources не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, последващи, специални и примерни вреди, или каквито и да било щети, възникнали в резултат на изпълнението на eBuy7.com или от използването на услугите, предоставяни чрез този уебсайт, дори от членове, дори ако eBuy7.com е уведомен за възможността за такива щети.
10.4 eBuy7.com е преведен на японски, френски, испански, немски, португалски, италиански, руски, корейски, арабски и индийски версии чрез софтуер за превод. 7datasources не носи отговорност за разликата между английската версия и гореспоменатите други езикови версии на уебсайта. Ако има някакъв конфликт, английската версия ще има предимство.
10.5 Ако сте неудовлетворени от eBuy7.com или някоя друга част, вашето изключително средство за защита ще бъде да прекратите използването на уебсайта.
10.6 7datasources притежава всички законни права, право на собственост и интерес към и към Услугата, включително всякакви права на интелектуална собственост, които съществуват в Службата (независимо дали тези права са регистрирани или не и където и в света тези права могат да съществуват).
10.7 За да се съобразят със законите, регулациите, политиките на други страни, които винаги са различни, съдържанието може да е малко по-различно, когато потребителите имат достъп от различни страни. 7datasources не поема никаква отговорност за блокиране на показването на информация, която е в нарушение на закони, наредби и политики на други страни.11. Отказ от гаранции за базата данни на продуктитеИзрично се съгласявате, че използването на нашата база данни, съдържаща се на eBuy7.com, е на ваш собствен риск. 7datasources не носи отговорност за съдържанието, намерено в тази база данни. 7datasources изрично отхвърля всички гаранции от какъвто и да е вид, независимо дали подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, годността за конкретна цел и ненарушението. 7datasources не гарантира, че нашата база данни ще бъде непрекъсната, навременна, сигурна или без грешки.

Вие потвърждавате и приемате, че всички материали и / или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на базата данни на eBuy7.com, се извършват по ваша преценка и риск. Вие ще бъдете единствено отговорни за всякакви щети на вашата компютърна система или загуба на данни в резултат на изтеглянето на такива материали и / или данни.

eBuy7.com, 7datasources, нейните служители, директори, собственици, агенти и служители, не носят отговорност пред вас или за някой друг за загуба или нараняване в резултат на използването на съвет за оферти или директория с продукти на eBuy7.com, или за всяко решение или действия, предприети от вас в зависимост от съдържанието, съдържащо се в съвет за предлагане или директор на продукти. eBuy7.com, 7datasources, нейните служители, директори, собственици, агенти и служители, не носят отговорност пред вас или за някой друг за каквито и да било преки, последващи, специални, случайни, непреки или други подобни вреди, дори и ако сте информирани за възможността на такива щети, произтичащи от използването или невъзможността за ползване на услугата.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции, така че някои от горните изключения може да не се отнасят за вас.


12. СигурностeBuy7 приема строги правила за сигурност. Ако някой член трябва да се намеси в нашата политика за сигурност, те ще бъдат временно или окончателно забранени от използването на eBuy7.com и свързаните с него услуги. Освен това информацията, публикувана от други членове, няма да бъде достъпна за членовете, чийто достъп до eBuy7.com е бил прекратен.


13. обезщетениеВие се съгласявате да обезщетите и притежавате eBuy7.com, 7datasources, неговите служители, директори, собственици, агенти и служители, безвредни от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски такси, направени от трета страна поради или произтичащи от използването на съветът за оферти или продуктовия каталог на eBuy7.com, нарушаването на тези правила и условия от вас, или нарушението от вас или друг потребител на борда с оферти или продуктовия каталог, използвайки вашия компютър, на всякаква интелектуална собственост или друго право на всяко лице или юридическо лице. 7datasources си запазва правото, за своя сметка, да поеме изключителната защита и контрол на всички въпроси, които иначе подлежат на компенсация от вас.